Jak działa agregat chłodniczy w busie?

Urządzenia chłodnicze mogą być stosowane zarówno w obiektach budowlanych, jak i pojazdach mechanicznych. W obu przypadkach ich zasada działania jest podobna. Mają one na celu odbierać ciepło produktom umieszczonym w komorze chłodniczej tak, aby produkty te osiągnęły niską temperaturę i ją utrzymały. W przypadku samochodów chłodni, budowa busa odbiega od standardowego wyposażenia aut. Jak działa agregat chłodniczy?

Na czym polega istota doboru agregatu do busa?

Chłodnia typu bus służy realizacji dostaw oraz ochronie artykułów wrażliwych przed działaniem wysokich temperatur. Zgodnie z przepisami, w jej wnętrzu powinna panować temperatura między 12 a 0 stopni Celsjusza. Można to osiągnąć dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji ścian, podłogi i sufitu, zamontowaniu tzw. agregatu chłodniczego. Ściany zabudowuje się płytami polimerowymi, których współczynnik przewodzenia ciepła jest znacznie poniżej 0,4 K. Niekiedy tuż przy otworach drzwiowych montuje się specjalne fartuchy, których zadaniem jest niedopuszczenie do wydobywania się zimna na zewnątrz.

Na czym polega praca agregatu chłodniczego w busie?

Chcąc wybrać agregat chłodniczy, należy zwrócić uwagę na napięcie instalacji elektrycznej, jak również typ silnika pojazdu. Nie bez znaczenia jest też np. rodzaj przewożonego ładunku, zakres temperatur, w jakich ma pracować urządzenie, oraz częstotliwość załadunku i rozładunku. Zazwyczaj agregat składa się z czterech części jak: parownik, sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny, a czynnikiem chłodzącym jest najczęściej freon. Gaz ten krąży w obiegu zamkniętym, przy czym inicjatorem „ruchu” jest sprężarka. Przy jej pomocy freon trafia do skraplacza i po zamianie w ciecz do pomieszczenia — oddając ciepło do otoczenia. Następnie gdy trafi do parownika, z powrotem rozpręża się do gazu, szybko parując, pobierając do tego ciepło z otoczenia, którym pracuje, czyli schładzając powietrze. Dopóki nie osiągnie zadanej temperatury, cały proces trwa w kółko.